Oppstryn Urtemanufaktur blir starta i 2018 av Tobias Surmann. Tanke bak bedriften var/er konservering av ramsløk og urter etter gamle metoder. Det betyr ingen tilsetting av konserveringsmidler men beholde så mykje som mulig av smaken. Som navn manufaktur sier skal alt foregår i håndarbeid uten bruk av industrielle maskin.

Tobias Surmann er utdanna kokk med erfaring i Norge og Tyskland.

Bedriften er lokalt tilknytter til Oppstryn og seller sinne produktene i smaå lokale butikker og på Reko-ringer i område.